Årsmelding for 2020Årsmøtet blir avholdt etter gudstjenesten søndag 28.2.21

Gjennomgang av årsmeldingen for 2020.

Rekneskapen lagt fram til orientering.

Les årsmeldingen her

 

Tilbake