Om kirken


Torvastad kirke ble bygd etter tegningene til Valestrand kirke som ble innviet i 1873.
 Arkitekten for kirkene var byggmester Ole Ottesen Vanberg.
 Den 13. oktober 1880 ble kirka vigslet. Altertavlen er malt av Ole Frøvig i 1914. Bildet
viser Kristi himmelfart fra Luk. 24, 50-53.
Orgelet er det tredje i denne kirka, og det ble bygd i 1986
av Åkerman & Lund Orgelbyggeri i Knivsta, Sverige. Orgelet har 19 stemmer fordelt på to
manualer og pedal.

Høsten 2011 bygget Oddvar Vikingstad, Erling Stange og Kjell Storesund det nye korpartiet.
 

Torvastad kirke - grønn menighet


Hvorfor er grønn menighet riktig og viktig?Verden står overfor enorme miljøutfordringer og utfordringer når det gjelder fordeling av jordasressurser og fattigdomsproblemer.
Torvastad menighet er sertifisert som grønn menighet. Her kommer noen tips:

 

Velg en «grønn» solkrem!

Det du smører på huden, kommer inn i kroppen. Noe skylles også av i vannet når du dusjer eller bader. Stoffer fra solkrem kan påvirke dyrelivet i sjøen. Grønn hverdag har sett på hvilke solkre- mer som ikke inneholder helse- eller miljøbelastende stoffer, og funnet fram til 17 gode valg for deg. Testvinnerne finner du på www.gronnhverdag.no/sol

Tenk grønt i syden!

Ta med deg de gode vanene på ferie. I varmere land er vann- mangel ofte et stort problem, og strømmen kommer ofte fra forurensende kullkraftverk. derfor: dusj kort, skru av lys og air con- dition når du forlater rommet, bruk sengetøy og håndklær like lenge som du gjør hjemme og reis kollektiv.

Hold fartsgrensa

Fysikkens lover forteller at luftmotstanden øker eksponentielt med farten. Altså vil du bruke mer drivstoff per tilbakelagt kilo- meter i 110 enn i 80. På motorveien vil selv en radioantenne ut- gjøre en markant ekstra motstand. For miljøets skyld er det altså smart å holde fartsgrensa.

Les mer om å spare drivstoff på www.gronnhverdag.no

Bruk sykkelen

Transportøkonomisk institutt mener samfunnet vårt sparer ca. fire kroner per km du og jeg forflytter oss ved hjelp av syk- kelen eller beina. Årsaken er så enkel som at litt ekstra fysisk ak- tivitet reduserer risikoen for å pådra seg alvorlige sykdommer. Studiene sier også at folk i fysisk aktivitet er friskere  og derav sjeldnere borte fra jobben. Fortell det til sjefen som stiller med masse gratis parkeringsplasser, men ingen gulrøtter til arbeidere som velger tohjulingen til og fra jobb!

Les mer om å spare drivstoff på www.gronnhverdag.no

Kjøp klimakvote

Både når det gjelder bilkjøring og flyturer er det ganske enkelt å regne ut hvor mye Co2 transporten har medført: 200 gram per km – både per km hver enkelt flyr og per km en bil har kjørt – er hovedregelen. Kjører du 15.000 km per år har du derav bidratt med et utslipp på ca 3 tonn Co2. På www.co2.klif.no eller www. mittklima.no kan du betale for at utslippene reduseres et annet sted i verden. Å «kjøpe seg fri» fra ett års bilkjøring koster deg et sted mellom 500 og 1000 kroner.