Babysang


Velkommen til drop-in babysang i Torvastad kirke torsdager fra kl.11.00! På grunn av den nasjonale nedstengningen blir oppstarten utsatt til torsdag 21. januar. Da møtes vi i kirken, eller det vil bli laget et digitalt tilbud. 

Babysang er for barn 0-1 år i følge med voksen. Samlingene på ca. 30 minutt består av sanger, regler og musikk. Etterpå er det mulighet for å kjøpe lunsj på Torsdagskafeen i kirkestua (dette tilbudet starter opp hvis smittevernreglene tillater det). 

Søndag 21. mars inviteres barn og voksne fra Babysang til gudstjenesten i Torvastad kirke sammen med Kor og lek-gruppen. 

Siste samling blir torsdag 25. mars. 

 

Tilbake