Størst av Alt og visjonen for trosopplæring i Torvastad menighet


Torvastad menighet fikk trosopplæringsmidler i 2014. Menigheten har en plan for
trosopplæring 0-18 år. Visjonen for trosopplæring i Torvastad menighet er å
være «STØRST av Alt  i TRO, HÅP og KJÆRLIGHET».

Torvastad menighet ønsker at barn og unge lokalt skal bli kjent med den Treenige Gud.
Gjennom trosopplæringen vil vi at de skal oppdage og bekrefte sin tro, og få
lyst til å leve i tro, håp og kjærlighet sammen med Gud og med mennesker rundt.

Torvastad Menighet satser stort disse dager på trosopplæring.

Tilbake