Konfirmantjubileum


 

Hvert år arrangerer Torvastad menighet i lag med sitt diakoniutvalg Konfirmantjubileum. I år blei det stor fest for jubilantene både i kirken og på Kulturhuset den 19.april.

Tilbake