Skole-kirke


Skole-kirke samarbeidet er kommet veldig godt i gang på Torvastad. Menighetspedagogen vår Synnøve B. Lindanger har opparbeidet en fin plan for skole-kirke. Samarbeidet skole-kirke kommer til å fortsette på den nye Torvastad skole.

Tilbake