Bibelgrupper


I Torvastad menighet er det mange Bibelgrupper. Vil du være med i en Bibelgruppe for kvinner, menn eller blandet kan du ta kontakt med oss på mail eller telefon.
Tilbake