Menighetsrådet


 

MENIGHETSRÅD FOR TORVASTAD MENIGHET 2019-2023

Faste medlemmer: 

Tore Børseth Bjørnsen (leder)

Grethe Grønnevik (nestleder)

John Kristian Hausken

May Britt Vikingstad

Solfrid Johanne Steensnæs Gaard

Arne Vik

 

Vararepresentanter: 

1. Elise Marie Rasmussen Hausken

2. Jorunn Sjursen Are

3. Aaltje Hamberg 

Tilbake