Trosopplæringsutvalget


Trosopplæringsutvalget har to møter per semester, hvor trosopplærer, sammen med Marit Utvik, Karoline Utvik, Ingeborg Holm Hausken, Jorunn Jette Ådnøy Storesund og Ingvild Grønningen planlegger trosopplæringstiltakene.

Tilbake