Gudstjenesteutvalget


Medlemmer i gudstjenesteutvalget er Marit Areklett, Sonny J. Torvestad, Anne Kari Helgeland Vikingstad og Siv Karin Vikingstad, i tillegg til sokneprest May Ingunn Vrålstad og kantor Ingrid B. Tobiassen. 

Tilbake