Visjon for menigheten


Torvastad menighet ønsker å være en aktiv og synlig menighet som gjennom forkynnelse og fellesskap inkluderer, engasjerer og utfordrer.
Torvastad er ei bygd i Karmøy kommune med stadig befolkningsvekst. Mange av innflytterne er småbarnsfamilier.Torvastad har ca. 3800 innbyggere og det er ca. et kvarter kjøretur til nærmeste by. Torvastad har en barneskole: Torvastad skole.Torvastad viser seg fram sterkt når det gjelder tilbud på aktiviteter for barn (Torvastad IL, Kulturskolen, KFUK/KFUM og søndagsskolen).

Torvastad menighet er en aktiv menighet med en kirke og flere forsamlingshus: Kulturhuset, Ungdomshuset (disse to eies av Torvastad KFUK/KFUM), Bjørgene grendahus og bedehus på Hauge og Håland. Torvastad menighet holder gudstjenester i Torvastad kirke, på Feøy bedehus og ca. en gang i måneden på grendahuset.

Staben i Torvastad menighet består av administrativ leder i 30% stilling, sokneprest i 100% stilling, menighetspedagog i 100% stilling, kantorer i 50% stilling, kirketjener 50% stilling og menighetspedagog i     80 % stilling.
 

Tilbake