Diakoniutvalget


Medlemmer av diakoniutvalget er Jostein Espeset, Bodhild Aase, Aud Berntsen, Margrethe Munte, May Britt Østhus og Solborg Bøgensvang, i tillegg til sokneprest May Ingunn Vrålstad.

Tilbake