Vigsel utanom kykjehus


Vigsler skal skje i kyrkje eller ein annan
gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen  kan brukast
til vigsel, jf. Allmenne føresegner for vigsel pkt.3.
 Stavanger Biskop har delegert til prostane å avgjera kva
stadar som kan brukast til vigsel i prostiet.
 PER I DAG ER FØLGJANDE UTENDØRS VIGSELSSTAD
GODKJENT I PROSTIET:
Fishermen's memorial, Ferkingstad
Har du spørsmål om vigsel utanom kyrkjehus,
ta kontakt med din lokale kyrkjelyd eller med prost.

Tilbake