Superonsdag


Velkommer til alle 1-13 åringer med familier

Onsdag 12.september starter vi opp et nytt tilbud for barn mellom 1 og 13 år Superonsdag

Dette skjer på

SUPERONSDAG:

Alt går for seg på

Ungdomshuset

 

Klokken:              1 år til 7. klasse

 1230- 1530

Vafler,trosopplæring,aktiviteter og middagslaging

5.- 7. klasse

1600-1645

Hele familien

Middagsservering av

5.-7.klasse

1645-1730

Kor og lek

1 – 5 år  (NB!Ny alder)

(de minste må ha mor/far med seg)

 

Torvastad barnegospel/

Superkoret

 

1. – 7. klasse

 

Musikkgruppe

1.-7. klasse

 

Kaffe og drøs

Foresatte

1730- 1815

Aktiviteter

1 år – 7. klasse

 

Evt aktuelle tema

Foresette

1815-1830

Felles avslutning

Alle, barn og foreldre

 

Påmelding til Superonsdag her (kun en gang)

Påmelding til middag her (ny påmelding for hver gang, antall barn og voksne som kommer til middag)

Kan foresatte bli med og ta ansvar noen ganger?

Har du som foresatt idéer om aktiviteter?


Ta kontakt med Synnøve for mer info

93878946

Tilbake