Årsmøte


Velkommen til menighetens årsmøte 24.mars

Innkalling til årsmøte i Torvastad sokn den 24. mars 2019 i Kjerkestua

12.30         Enkel servering

13.00         Innlegg av kirkevergen

13.15         Åpning av årsmøtet

                   -        Godkjenning av innkalling

-        Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen.

-        Gjennomgang av årsmelding.

-        Gjennomgang av hovedpunkter i regnskapet.

-        Eventuelt.

 

Årsmeldingen kan du lese her

Tilbake