Fasteaksjonen blir digital


Kirkens Nødhjelp sin årlige Fasteaksjon er Norges nest største innsamlingsaksjon. I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner, et beløp som gir 160.000 mennesker tilgang til rent vann. 29. - 31. mars skulle 40.000 bøssebærere ha gått dør til dør for å samle inn penger for å gi sårbare mennesker tilgang til rent vann og god hygiene. 

For å hindre spredning av koronaviruset, vil våre innsamlere i Fasteaksjonen IKKE komme på døra i år. I stedet kan du gi ditt bidrag via Torvastad menighet sin innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp på Facebook, via VIPPS 2426 eller SMS VANN til 2426 (kr  200,-). 

Verden står nå overfor en pandemi, som rammer oss alle. Kirkens Nødhjelp er spesielt bekymret for de mest sårbare menneskene i verden. Koronaviruset kan få katastrofale konsekvenser for land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer. Rent vann og god hygiene er livsviktige i denne ekstreme situasjonen. Både for å forebygge videre spredning, men også for å hjelpe de som allerede er rammet. Kirkens Nødhjelp er spesielt bekymret for områder med dårlig tilgang til rent vann og dårlige sanitære forhold, for eksempel flyktningleire og slumområder.

Kirkens Nødhjelp er til stede i 30 av de mest sårbare landene i verden. De er allerede i gang med opplæring om koronaviruset og smitteforebygging i våre vann- og hygieneprosjekter i flere av de landene de er til stede i. 

Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid HER


Bli med og hjelp de mest sårbare! 
Takk for din gave! 

 

 

Tilbake