Smitteverntiltak


Vi gleder oss over at vi har lov til å samles og ha fellesskap. Dette krever en del tiltak fra vår side slik at vi kan gjøre det trygt for dere å komme i Torvastad kirke. Dette må vi gjøre i henhold til de smitteverntiltak som foreligger: 

Slik rammene er nå så har vi lov til å ha 50 stk. i gudstjenesten i tillegg til de som tilrettelegger for at gudstjenesten kan gjennomføres. Da kan du oppleve å komme til gudstjenesten og møtes av en person som må si til deg at det er dessverre fullt. Det beklager vi sterkt og håper at du kommer igjen ved neste anledning.

Vi er pålagt å registrere dere med navn og telefonnummer. Dette pga smittesporing. Vi oppbevarer listene i 10 dager og så blir de makulert.

Alle må holde minimum 2 meters avstand til andre ved allsang (gjelder ikke personer i samme husstand).

Alle bruker antibac på hendene når man kommer inn.

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, så ber vi deg om å ikke komme.

Når alt dette er sagt, så er det vårt håp at nå når vi endelig har mulighet til å samles, så er det de 4 Bène som vil prege oss; bibel, bønn, brødsbrytelse og brorskap. Vi ser fram til å gjenåpne kirken og se dere igjen. Velkommen til fellesskap. 

HER kan du lese om de nasjonale smitteverntiltakene som foreligger for gudstjenester og kirkelige handlinger. Tiltakene for lokal smitteverntiltak er vedlagt her:
Hygieneplan Covid 19
Renholdsplan Covid 19
HMS plan Covid 19
Smitteverntiltak v/ankomst

 

Tilbake