MFO - Menighetens fritidsordning 1.- 4. trinn


 MFO - Menighetens FritidsOrdning 1.- 4. trinn på UNGDOMSHUSET


Mandag 20. september 2021 (på skolens planleggingsdag)
er alle i 1., 2., 3. og 4. trinn velkomne til MFO.


Vi åpner dørene på Ungdomshuset kl. 07.00, og har åpent frem til kl. 16.30.
Fri-lek og evt. spising av medbrakt fokost frem til kl. 9, deretter trosopplæring, lunsj (medbrakt niste), aktivitetsgrupper, og middag kl. 14.00. Etter middagen er det fri-lek frem til barna blir hentet.


Det koster 100 kr å bli med (per deltaker), som dekker middag og aktiviteter. Betales på VIPPS #514864 («Arrangement Torvastad Sokn») før 20. sept. Merk med "MFO", og barnets navn. Evt. kan man betale kontant ved oppmøte.

I påmeldingen velger man hvilken aktivitetsgruppe
man vil være med på, 1. og 2. prioritet:

  • baking
  • forming
  • middagslaging
  • snekring


Påmelding her innen onsdag 15. september.Mvh Torvastad Menighet

trosopplærer Lisbeth Marvik – 452 10 007
menighetspedagog Synnøve Bårdsen Lindanger
 

Tilbake