ÅRSMELDING 2023


Velkommen til menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 10. mars. Kirkekaffien og menighetsmøtet vil skje i kirken denne søndagen. 

VELKOMMEN til menighetsmøtet etter gudstjenesten søndag 10. mars. Menighetsrådsleder vil ta oss gjennom hva som har skjedd i menighetens arbeid i 2023.Årsmelding 2023

 

 

Tilbake