KIRKEVALGET 2023


Torvastad menighetsråd har i møtet 22. mars har godkjent Nominasjonskomiteens liste til menighetsrådsvalget 11. september. 
I følge valgreglene er det mulig å foreslå kandidater til listene i en siste runde.
Om noen ønsker å fremme flere til listen, må dette gjøres innen kl.12.00 den 15.mai til valgstyrets leder Tore B Bjørnsen.
Forslaget må være skriftlig og underskrevet av 5 forslagsstillere.

Torvastad menighetsråd har i møtet 22. mars har godkjent Nominasjonskomiteens liste til menighetsrådsvalget 11. september. 
I følge valgreglene er det mulig å foreslå kandidater til listene i en siste runde.
Om noen ønsker å fremme flere til listen, må dette gjøres innen kl.12.00 den 15.mai til valgstyrets leder Tore B Bjørnsen.
NOMINASJONSLISTEN til Torvastad menighetsråd 2023

Tilbake