ÅRSMELDING 2022


ÅRSMELDINGEN for 2022 vil bli lagt frem på menighetsmøtet etter gudstjenesten søndag 12. mars.

Tilbake