DÅPSSKOLEN våren 2023


DÅPSSKOLEN våren 2023

Alle 1. klassingene er velkomne <3

Dåpsskole !
Torvastad menighet har gleden av å
invitere alle 1. klassinger til Dåpsskole!
Vi kommer til å ha samlinger på Torvastad skole seks tirsdager i februar
og mars rett etter skoletid kl.13.20- 14.50. Dåpsskolen er et et trosopplæringstiltak
for gi barna basiskunnskap i kristendom. Barna blir tatt med på en spennende "reise"
gjennom Bibelen ved bruk av historier, sang,kreativitet, lek og moro. På hver samling
skal vi også spise et måltid sammen. Avslutning: 16. april er Dåpsskolen sammen
med familie og venner spesielt invitert til diplomutdeling og familiegudstjeneste i kirken kl.11.00.
Velkommen til Dåpsskole!

PÅMELDING:

https://www.torvastadkirke.no/Påmeldinger/Påmeldingsskjema?oid=fcdddaab-aa97-4f81-bf43-537ad70b4cab&fid=942c264e-3616-4537-bd44-808149fbada9

Tilbake