BIBEL utdeling 5. klasse våren 2023


BIBEL utdeling søndag 5. februar i kirken. Men vi møtes lørdag 4. februar

Såmannssamling &
bibelutdeling
Velkommen til Såmannssamling og utdeling av Bibelen
unik mulighet til å bli bedre kjent med kirken på en leken og gøyal måte.
Såmannssamlingen er for alle som går i 5. klasse. Vi skal få høre
bibelfortellinger, løse oppgaver, dramatisere, synge, bake boller, så vår egen
plante og spise sammen.
Lørdag 4.02 møtes vi i Kirkestuen kl.13.00- 15.30
Søndag 5.02 treffes vi i kirken kl. 10.00 for å forberede oss til Gudstjenesten som
begynner kl. 11.00. Foreldre, søsken, familien ellers og venner er hjertelig
velkommen til å være med på gudstjenesten og kirkekaffen etterpå.
For å ha nok mat, materiell og bøker, er det viktig at dere melder dere på innen
2.02. Påmelding gjøres på www.torvastadkirken.no/påmeldinger.
Såmannssamling koster 100 kr
vipps: VIPPS:722592 - merk med Såmannssamling
Betaling skal ikke være en hindring for å delta på arrangement i Torvastad kirke.
Ta kontakt dersom dette er vanskelig, så finner vi en løsning sammen.
Dersom ditt barn trenger noen form for ekstra tilrettelegging i forhold til
bevegelse/syn/hørsel, er det fint om vi får beskjed om det slik at vi kan legge
forholdene best mulig til rette. Dette gjelder også allergier.
Med vennlig hilsen
menighetspedagog:
Synnøve Bårdsen Lindanger, synnove.lindanger@karmoykirken.no/mob 93878946
Aina Karly Gofar Faltinsen, aina.karly@karmoykirken.no/mob 48025450

 

PÅMELDING: https://www.torvastadkirke.no/Påmeldinger/Påmeldingsskjema?oid=fcdddaab-aa97-4f81-bf43-537ad70b4cab&fid=4608176f-a6c3-4abf-b303-46f2b8a1a916

Tilbake