LYS VÅKEN nov 2022


LYS VÅKEN 26.-27. november 6. klassingene.

6. klassinger kan melde seg på til LYS VÅKEN lørdag 26. november. VI sover over i kirken til søndagen. På lørdagen skal vi gjøre mange forskjellige aktiviteter: bake pizza, boller til søndagens kirkekaffi, bade, utforske kirkegården og kirken. Se film sammen. På søndag spiser vi frokost sammen, før vi øver til gudstjenesten som begynner kl. 11.00. Når denne begynner, skal vi være med å vise hva vi har forberedt oss på. Foreldre, søsken, familien ellers og venner er hjertelig velkommen til å være med på gudstjenesten og kirkekaffen etterpå.

Praktiske opplysninger til de voksne:

 

Lys Våken er en del av trosopplæringen i kirken. Vi har både voksne og ungdoms- crew ledere til stede.

Vi kommer til å ta bilder, så dersom dere ikke ønsker at det skal bli lagt ut på nett eller tas med i menighetsbladet, ber vi om at dere opplyser om det ved påmelding. Si også fra om barnet har matallergier eller behov for tilrettelegging, så løser vi dette sammen.

Dersom barnet ditt ikke vil sove i kirken, kan de sove hjemme og komme igjen til frokost.

PÅMELDINGslink: https://www.torvastadkirke.no/Påmeldinger/Påmeldingsskjema?oid=fcdddaab-aa97-4f81-bf43-537ad70b4cab&fid=642ba955-52c4-4790-b4f5-a1f368e296e4

 

Tilbake