SUPERONSDAG 4. -7. klasse våren 2024


SUPERONSDAG for 4.- 7. klasse starter opp igjen onsdag 31. januar - rett etter skoletid.

Bli med på SUPERONSDAG på Ungdomshuset hver onsdag rett etter skoletid.

Vi serverer nystekte lapper. Vi har trosopplæring før vi går til de forskjellige aktivitetene:

- matlaging ( vi lager middagen vi serverer til foreldre/bygdefolket )

- hobby

- sport & spill

- bingo ca en gang i måneden

- karneval

- overnattingtur til våren

- grillavslutning i Skjldastraumen

- Mini- gudstjeneste og misjonsfestival.

Vi selger middag til foreldre hver onsdag og til bygda ca. annenhver onsdag fra kl.16.15-1700.

Alle skal føle seg trygge og velkomne. Respekt og toleranse er noe vi jobber med. God oppførsel forventer vi av alle som melder seg på til aktivitetene.

Tweenscrewet fra 5.-7. klasse:

Vil du ta ansvar på superonsdag - med å være i tweenscewet ?

Her vil du lære om det å ha ansvar, respekt og toleranse, kunne si i fra på en rett måte, lære å mestre, og være ett godt forbilde for de andre.
Crewet har egne oppstartssamlinger med PIZZA. 

Har du lyst til dette? MØT OPP på aktivitetshuset ved siden av Ungdomshuset ONSDAG 17. januar rett etter skoletid.

MEDLEMSKONTIGENT til menigheten og til KFUK-KFUM:
Superonsdag / Tweens 4.-7 klasse:

Vi må ha en lokal medlemsavgift til Torvastad kirke på 300.- kr.
Dette vil dekke en del av mellom annet middagene, hobby og sports utstyret.

Medlemsavgiften til KFUK-KFUM er frivillig, men vi håper at alle melder seg inn som medlem for 2024. Det koster 200.- kr for hele 2024.

Vi får økonomisk støtte fra myndighetene og kan dermed gi bedre tilbud til barna på Torvastad som medlem av KFUK-KFUM.

KFUK-KFUM vil sende deg giro.

Trenger du økonomisk støtte, kan du snakke med Synnøve, eller søke i KFUK-KFUM sitt deltakerfond.

300.-kr vipses til 514864
Merk med Superonsdag 4. -7. kl

PÅMELDING: MELD PÅ HER


 

Tilbake