SUPERONSDAG-påmelding for ledere i 5.-7. trinn
Kjære 5. - 7. trinnselev                                 


Har du lyst til å være med som leder på SUPERONSDAG?
 

SUPERONSDAG er en aktivitetsdag vi har på Ungdomshuset annen hver onsdag, fra 15. sept. - 8. des. Vi har også SUPERONSDAG i høstferien, men da med et litt kortere program uten middag.

Rett etter skoletid, ca. kl.12.00 - 16.00 har vi vafler/lapper, Trosopplæring, forskjellige aktiviteter og middag for 5. - 7. trinn.

Kl. 16.00 - 18.00 er det salg av middag til foreldre og familier, Trosopplæring, Kor og Lek for 1 - 5 år og andre aktivitetsgrupper fra 1. - 4. trinn.


Som leder på SUPERONSDAG får du ansvar for en aktivitetsgruppe for andre 5. - 7. trinnselever kl. 13.15-15.15. Det blir èn gruppe for middagslaging, og de andre gruppene kan være baking, sang, dans, forming, fysisk aktivitet eller noe annet. Du som leder er med og bestemmer hva slags aktivitetsgruppe du vil ha ansvar for. For ledere er det gratis å bli med på SUPERONSDAG.


For å være med som leder, meld deg på her.

 

Ledermøte for alle ledere, sammen med foresatte, tirsdag 24. august 
kl. 17.00
i kirkestuen v/Torvastad kirke. Der blir det pizza, informasjon, og planlegging av aktivitetsgruppene.

 

Ta kontakt med oss om du lurer på noe.


Trosopplærer Lisbeth Carina Marvik (tlf. 452 10 007) og
Menighetspedagog Synnøve Bårdsen Lindanger (tlf. 938 78 946)

Tilbake