Påmelding for 5.-7. trinn på SUPERONSDAG


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. På "Mobil" ønsker vi å ha foresattes mobilnummer.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite? Matallergier eller annen tilrettelegging?
Velg en av de tre gruppene:
SUPERONSDAG 5.7. trinn - bake
SUPERONSDAG 5.7. trinn - fysisk aktivitet
SUPERONSDAG 5.-7. trinn - middag
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det ok at barnet blir med på bilder som offentliggjøres på hjemmeside,Facebook,menighetsblad osv.?