Påmelding SUPERONSDAG


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite?
SUPERONSDAG, TWEENS og KOR & LEK
Påmeldte 1 år K & L
Påmeldte 1.kl
Påmeldte 2 år K & L
Påmeldte 2.kl
Påmeldte 3 år K & L
Påmeldte 3.kl
Påmeldte 4 år K & L
Påmeldte 4.kl
Påmeldte 5 år K & L
Påmeldte 5.kl
Påmeldte 6.kl
Påmeldte 7.kl
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: