Om oss

Årsmelding Torvastad menighet 2017
Torvastad kirke
Menighetsrådet
Grendahusgudstjenesteutvalget
Trosopplæringsutvalget
Gudstjenesteutvalget
Misjonsutvalget
Menighetsutviklingsprosjekt
Diakoniutvalget
Menighetsprofil-Torvastad helhetlig menighetsplan 2014-2015
Arbeidsutvalget
Kirkestuekomiteen
Lokal plan for trosopplæring 2016
Visjon for menigheten

Kontakt

Torvastad menighet
Torvastadvegen 293, 4260 Torvastad
Telefon: 52 81 00 01
Send e-post

Karmøy kirkelige fellesråd

Kontaktliste

Kristin Trageton Skofteland

Administrativ leder
 52812060
 47468880
 Send e-post

Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen

Kantor
 97141573
 Send e-post

Sonny Torvestad

Kirketjener
 52839569
 45608484
 Send e-post

Synnøve Bårdsen Lindanger

Menighetspedagog
 52812030
 93878946
 Send e-post

Anne Netland

Sokneprest
 +4798480492
 Send e-post

Lisbeth Carina Marvik

Trosopplæringsmedarbeider
 45210007
 Send e-post