Om oss

Årsmelding Torvastad menighet 2016
Torvastad kirke
Menighetsrådet
Grendahusgudstjenesteutvalget
Trosopplæringsutvalget
Gudstjenesteutvalget
Misjonsutvalget
Menighetsutviklingsprosjekt
Gudstjenesteliste 1.halvår 2017
Diakoniutvalget
Menighetsprofil-Torvastad helhetlig menighetsplan 2014-2015
Arbeidsutvalget
Kirkestuekomiteen
Lokal plan for trosopplæring 2016
Visjon for menigheten

Kontakt

Torvastad menighet
Torvastadvegen 293, 4260 Torvastad
Telefon: 52 81 00 01
Send e-post

Karmøy kirkelige fellesråd

Kontaktliste