Bispevisitas i Torvastad sokn


Biskop Anne Lise Ådnøy besøker Torvastad sokn 13.-18. september. Se oversikt over åpne arrangement og gudstjenester her. Vel møtt! 

 

Biskopen kommer til å besøke ulike grupper og institusjoner i bygda og delta på ulike arrangement og aktiviteter. Uken avsluttes med visitasgudstjeneste i kirken søndag 18. september etterfulgt av et oppsummerende visitasforedrag. Vel møtt til åpne arrangement i visitasuken: 

Onsdag 14. september

Kl. 19.00: Trosopplæring for voksne i kirkestua. Sanggruppe/tur, kveldsmat og undervisning ved biskop Anne Lise Ådnøy. Tema: "Å bære dagens byrde" (Matteus 20,1-16) Påmelding på nettsider eller tlf. 93878946. 

 

Torsdag 15. september

Kl. 11.00-13.00: Torsdagskafé i kirkestua.

Biskopen deltar.

Kl. 19.00: "Den største gleda ein kan ha..."

Bygdekveld om frivillighet, Ungdomshuset.

Innlegg v/biskopen m.fl.. Scala synger.

Påmelding på nettsider eller tlf. 93878946.

 

Fredag 16. september

Kl. 20.00: TGiF Gudstjeneste med nattverd

for ungdom og voksne ved biskop Anne Lise Ådnøy i Torvastad kirke. Tema: "Selvbilde". 

 

Søndag 18. september

kl. 11.00: Visitasgudstjeneste i Torvastad kirke ved biskop Anne Lise Ådnøy. Nattverd.

Korsang og instrumentalister. Takkoffer til NMS Estland. Visitasforedrag etter gudstjenesten. Kirkekaffe.

 

Foto av biskopen: Marie von Krogh / Stavanger bispedømme

Tilbake