Babysang høsten 2021


Velkommen til babysang m/lunsj i Torvastad kirke hver torsdag kl. 11. Oppstart 26. august. 

 

Velkommen til babysang i Torvastad kirke hver torsdag kl. 11, fra 26. aug. til 2. des., for babyer 0-1 år i følge med voksen. 

 
Samlingene, med musikk, regler og sangleker, varer ca. 30 min., og ledes av trosopplærer Lisbeth Carina Marvik. Etterpå spiser vi lunsj sammen på Torsdagskafeen i kirkestuen. (26. aug. og 14. okt. er Torsdagskafeen stengt, man kan da ta med egen niste.)

Pris for Babysang m/lunsj kr. 200 (engangsbeløp for hele høsten), betales med VIPPS ved første Babysang-samling. (Ta kontakt dersom dere av økonomiske grunner ikke har mulighet til å betale.)

Siste Babysang-samling blir torsdag 2. desember.

Søndag 5. desember inviteres barn og voksne fra Babysang til gudstjeneste i Torvastad kirke.


Utvidet påmelding til 14. sept. kl. 23.59 

Tilbake