Påmelding Torvastad menighet - Dragekjemperne 2021


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. Det er den foresattes tlf.nr. og e-postadresse vi ønsker her.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite om barnet? For eksempel mat-allergi eller tilrettelegging.


Kryss av det som passer

Foresatte
Foresatt
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: