Lys Våken

Lys Våken

Velkommen til alle 6.klassinger

PÅMELDINGSSKJEMA

 

Lørdag 25.november til søndag 26.november inviterer vi 11-åringene til å bli med på Lys Våken.

Dette skjer samtidig i mange andre kirker i Norge.

 

Vi samlast lørdag 25.november kl 17.00 i Torvastad kirke.

 

Noe av det som skjer :

 

- gudstjenesteverksted (sang og drama)

- ulike aktiviteter inne og ute

- mat

- sove i kyrkja.

 

På søndag spiser vi frokost før vi gjør oss klar til Gudstjeneste.

Vi avslutter Lys Våken med gudstjeneste kl 11.00 og da er

foreldre og søsken hjertlig velkommen!

 

 

Med vennleg hilsen Torvastad menighet

 

 Leila Rikstad, trosopplærer

 

Påmelding innen mandag 21.november 2017 på

www.torvastadkirke.no
 

 

For eventuelle spørsmål ta kontakt med Leila Rikstad på mobil: 91141573

 

 


Del denne artikkel på e-post