Torvastad menighet > Artikler > Nyheter

Kirkestuekomiteen

Kirkestuekomiteen

Mange har gjennom årene gjort en flott innsats i kirkestuekomitéen, men dette er et langsiktig prosjekt. Nå har vår kirketjener Sonny Torvestad tatt utfordringen om å sitte i komitéen sammen med Nils Olav Stava. De vil arbeide med å avklare tomteareal og areal for adkomstvei for dette bygget. Byggets bruksområde og planlegging av romløsninger vil også være noe av det komitéen vil ta tak i.


Del denne artikkel på e-post