Torvastad menighet > Artikler > Nyheter

Diakoniutvalget

Diakoniutvalget

Medlemmer av diakoniutvalger er Jostein Espeset, Bodhild Aase, Aud Berntsen, Margrethe Munte, May Britt Østhus og Solborg Bøgensvang i tillegg til sokneprest.


Del denne artikkel på e-post