Torvastad menighet > Artikler > Nyheter

Visjon for menigheten

Visjon for menigheten

Torvastad menighet ønsker å være en aktiv og synlig menighet som
 gjennom forkynnelse og fellesskap inkluderer, engasjerer og utfordrer.
Torvastad er ei bygd i Karmøy kommune med stadig befolkningsvekst.
Mange av innflytterne er småbarnsfamilier.Torvastad har ca. 3800 innbyggere
og det er ca. et kvarter kjøretur til nærmeste by.Torvastad har
to barneskoler: Hauge og Håland skole. Fra august 2015 skal det være bare en
skole på Torvastad-Torvastad skole.Torvastad viser seg fram sterkt når det gjeller tilbud på
aktiviteter for barn. Torvastad IL, Kulturskolen, KFUK/KFUM og Søndagsskolen har gode tilbud innen aktiviteter for
barn.  Torvastad menighet er en aktiv menighet med en kirke og flere forsamlingshus: Kulturhuset, Ungdomshuset
 og Grendahuset. Torvastad Menighet holder gudstjenester i den gamle kirken, på Feøy  og en gang i måneden på Grendahuset.

 Staben i Torvastad menighet består av sokneprest i 100% stilling,
menighetspedagog i 100% stilling, kantorer i 20% og 30% stillinger og kirketjener 50% stilling. Fra august 2015 skal Torvastad menighet
få ny trosopplærer i 50% stilling. 


Bilde: Sonny Jorunn Torvestad


Del denne artikkel på e-post