Torvastad menighet > Artikler > Nyheter

Menighetsutviklingsprosjekt

Menighetsutviklingsprosjekt

Prest Arnfred Lunde har tatt på seg ansvar for menighetsutviklingsprosjektet. Arnfred Lunde i lag med menigheten har jobbet fram til en felles visjon for menigheten.
Menighetens dimensjoner er-Å Være menighet-ved tro, i verden, i felleskapet, ved deltakelse, ved bevegelse.
De prioriterte satsingsområdene i menigheten videre er : FORKYNNELSE, FELLESKAP og FRIVILLIGHET.
Takk til Arnfred Lunde som har jobbet intenst med utvikling  av Torvastad menighet sine grunnverdier, visjoner og satsingsområder.

Nå er arbeidet inne i en avsluttende fase der Arnfred Lunde, Kirsten Støle, Inger Areklett Vikingstad, Håkon Areklett og Kristin Vikingstad har vært viktige bidragsytere sammen med Kjersti Steensnæs og sokneprest Geir Styve som har fulgt prosjektet hele veien. En stor takk til dere alle.


Torvastad menighet håper at utvikligen og moderniseringen i menigheten fortsetter.

Trykk på fil og du kan se menighetsprofilen til Torvastad menighen-en helhetlig menighetsplan.
Menighetsprofil Torvastad Helhetlig menighetsplan SLUTTRAPPORT.docx


Del denne artikkel på e-post